• Projektowanie przyłączy i sieci elektroenergetycznych
  • Linie kablowe nn, sN, wN
  • Stacje transformatorowe
  • Rozdzielnie główne
  • Złącza/przyłącza
  • Układy automatyki
  • Linie światłowodowe
  • Pomiary elektroenergetyczne sieci CCTV i strukturalne