Przeprowadzamy rejestrację parametrów energii elektrycznej w sieciach i instalacjach pracujących we wszelkich układach sieciowych jedno i wielofazowych.

W budynku oraz innych obiektach budowlanych Instalacje elektryczne  pełnią funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną porażeń prądem elektrycznym i/lub pożarów, w konsekwencji prowadzących do poważnych obrażeń lub śmierci użytkowników.

Przeprowadzamy rejestrację parametrów energii elektrycznej w sieciach i instalacjach pracujących we wszelkich układach sieciowych jedno i wielofazowych:

  • mocy czynnej, biernej, pozornej
  • wartości średnie, minimalne i maksymalne napięć i prądów
  • współczynniki szczytu dla napięć i prądów
  • współczynnika mocy
  • współczynnika K przeciążenia transformatora
  • harmonicznych i inter harmonicznych
  • współczynnika THD napięcia i prądu
  • współczynnika migotania światła
  • asymetrii napięć i prądów

Na podstawie przeprowadzonych rejestracji dokonujemy analizy jakości zasilania. Nasz dział techniczny zaproponuje Państwu optymalne rozwiązanie w przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości w zasilaniu obiektu będącego pod Państwa opieką.