Praca

Zajmujemy się budową i remontami sieci elektro-energetycznych, przewiertami sterowanymi, okablowaniem sieci LAN i CCTV, oświetleniem ulic i podświetlaniem budynków. W swoim portfolio posiadamy projekty związane m.in. z budową farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. W ZEG to Ty zdobywasz nowe doświadczenie, a my się rozwijamy.

Zaufanie

Budujemy nasze relacje w oparciu o szczerość, otwartość i przejrzystość. Zawsze dostarczamy to, do czego się zobowiązujemy.

Efektowość

Proaktywnie wspieramy naszych Pracowników i Klientów, dbając o ich potrzeby i tworząc klimat sprzyjający innowacjom.

Zaangażowanie

Budujemy nasze relacje w oparciu o szczerość, otwartość i przejrzystość. Zawsze dostarczamy to, do czego się zobowiązujemy.

Odpowiedzialność

Naszą strategię realizujemy w sposób odpowiedzialny, zapewniając uczciwą i rzetelną współpracę.

Aktualne oferty

Jak aplikować? to proste!

01. Dostarcz nam swoje CV

Prześlij nam swoje CV* na adres praca@zeggryfice.pl, lub dostarcz osobiście w siedzibie firmy.

02. Czekaj na kontakt

Jeśli Twoje zgłoszenie spełnia nasze wymogi, skontaktujemy się z tobą w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
*prosimy o przesyłanie plików CV w formacie .doc, .docx, .pdf.

Prosimy o dołączenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o .o, z siedzibą w Gryficach, ul. Piłsudskiego 29G, 72-300 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ZEG Zakład Elektryczny Sp. zo .o, z siedzibą w Gryficach, ul. Piłsudskiego 29G, 72-300 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail info@zeggryfice.comTwoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.