Nasza oferta obejmuje kompleksowe wykonanie bezwykopowych przejść pod różnego rodzaju przeszkodami terenowymi (np. drogami, rzekami, terenami leśnymi, w terenach silnie zurbanizowanych, w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych) w technologii Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego (HDD).

Zalety zastosowania technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych:

  • Uniknięcie ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych,
  • Eliminacja naruszania brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych,
  • Redukcja do minimum ingerencji w środowisko naturalne,
  • Niejednokrotnie jest jedyną metodą pozwalającą na ułożenie instalacji podziemnej, nie wymaga bowiem dostępu do powierzchni, pod którą prowadzony jest przewiert
  • Przy zastosowaniu technologii bezwykopowej nie ma potrzeby przeprowadzania nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni (jak przy metodach tradycyjnych)
  • Brak konieczności odwodnienia wykopów liniowych
  • Krótki czas realizacji projektu

Schemat wykonania przewiertu metodą technologii sterowanych
przewierty sterowane zeg