Przewierty sterowane

Jesteśmy zespołem prężnie działającym w branży od 1989 roku. Realizujemy horyzontalne przewierty sterowane, które zaliczają się do grupy tak zwanych technologii bezwykopowych. Zastosowanie nowoczesnych i niezwykle precyzyjnych systemów pomiarowych i sterujących pozwala na to, by trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wyjścia niemal idealnie pokrywało się z zaprojektowaną wcześniej trasą.

Zastosowania technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych ma wiele korzyści, a wśród nich można wymienić:

  • Relatywnie krótki czas realizacji,
  • Brak konieczności odwodnienia wykopów liniowych,
  • Brak potrzeby przeprowadzania regeneracji nawierzchni, która często związana jest z wysokimi kosztami,
  • Redukcje do minimum ingerencji w środowisko naturalne,
  • Eliminacje naruszania brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych,
  • Zniwelowanie do minimum ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych,
  • Krótszą trajektorie rurociągu niż w przypadku tradycyjnych metod.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie wykonywania przewiertów sterowanych wykonywanych metodą bezwykopową. Nasze usługi pozwolą na zredukowanie kosztów do minimum i oszczędzenie dużej ilości czasu. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na jakość, wysoki standard i terminowość wykonania wszystkich powierzonych nam prac.